Bardienst

ZTV is een vereniging voor én door de leden. Hierdoor wordt er van ieder seniorlid verwacht 3 bardiensten per jaar te draaien. Als je geen bardienst wilt doen, bestaat de mogelijkheid deze af te kopen, maar dat hebben we uiteraard liever niet.

Wat moet je weten over de bardiensten?

Wat wordt er van je verwacht als je bardienst hebt?

Bardiensten in competitie periode op vrijdagavond tot sluit tellen voor 2 bardiensten!

Vrijwilligers en Sleutelcoördinatoren hoeven maar 1 bardienst te draaien!

ZomerChallenge leden vanaf het 2e jaar dienen 1 bardienst te draaien.

Als je vragen hebt kan je altijd contact opnemen met een lid van de barcommissie of een mail sturen naar bc@zundertsetv.nl