Lidmaatschap opzeggen

We vinden het jammer dat u wilt stoppen als lid van onze vereniging.

Wat u moet weten als u op wil zeggen:

Het verenigingsjaar van de Zundertse Tennis Vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.

Opzeggingen dienen schriftelijk of per email ledenadministratie@zundertsetv.nl vóór 1 november door de ZTV ontvangen te zijn en zullen ook schriftelijk of per email worden bevestigd.

Er kan niet telefonisch of mondeling opgezegd worden.

Ontvangt u geen bevestiging neem dan contact op met de ledenadministratie.

Indien uw opzegging te laat door de ZTV ontvangen wordt zal deze dus pas een jaar later ingaan en zal er aan de financiële verplichtingen voor het lopende seizoen voldaan moeten worden.