Baanreglement

I. Algemeen

 1. Gebruik banen: de banen mogen alleen gebruikt worden door leden van de Zundertse Tennisvereniging
 2. Introducés: Leden kunnen introducés meenemen onder voorwaarde dat zij zelf ook deelnemen, en na akkoord van een bestuurslid. Introducé-kaartjes zijn te koop aan de bar. Een kaartje voor senioren kost € 10,00 per dag en voor junioren € 2,25 per dag. Dit is alleen voor het park. Voor de Leeuwerik gelden andere prijzen t.w. voor senioren € 9,00 per dag en voor junioren € 4,50. Introducés zijn alleen toegestaan op de buitenbanen van beide accommodaties.
 3. Verplicht afhangen: alle leden zijn verplicht voor het gebruik van de banen, af te hangen met hun tennis pasje. Zie verder bijlage AFHANGEN.
 4. Maximumspeelduur: de maximumspeelduur is 1 uur, enkel – of dubbelspel. Enkelspel is dus ook bij drukte toegestaan.
 5. De banen mogen alleen betreden worden met tennisschoenen en in gepaste kleding.
 6. Banen vegen: na afloop van het spel moet de baan worden geveegd. Zeker ’s avonds, omdat er ’s nachts beregend wordt. De sleepnetten moet U ophangen aan de daarvoor aangebrachte haken achter de banen.
 7. Competitiewedstrijden: voor competitiewedstrijden is voor elk team minimaal 1 1/3 baan beschikbaar. De aanwezige verenigingscompetitie-leider neemt alle beslissingen over de baanverdeling. Tijdens de competitieweken is er in principe 1 baan beschikbaar voor recreanten, tenzij het aantal thuisspelende teams zodanig groot is, dat alle banen gebruikt moeten worden. Men kan in dat geval uitwijken naar De Leeuwerik.
 8. Jeugd: De basisschooljeugd mag na 19.00 uur niet tennissen, tenzij ze spelen met een of meerdere senioren.
 9. Tossen: voor de tos middag- en avonden zijn 6 banen beschikbaar. Indien de overige banen niet gebruikt worden kunnen deze het lopende half uur ook voor de toss gebruikt worden. Leden die binnen de testgroep vallen (alle leden die in het bezit zijn van een senior pas en bij de veteranen, diegene die 50 jaar of ouder is) moeten hieraan deelnemen. Toss banen zijn 1,2 3, 4, 5 en 6.
 10. Toernooien: tijdens toernooien zijn er maximaal 6 banen beschikbaar voor het toernooi. De overige banen zijn voor vrij tennis of training. Tenzij anders beslist door het bestuur.
 11. Training: Als trainingsbanen zijn gereserveerd de banen 7 en 8 (grasbanen).

 


II. het afhangen voor gebruik van de banen

 1. Om een baan te reserveren, moeten alle deelnemers verplicht afhangen. U moet dus Uw pasje altijd meenemen.
 2. De toegestane speeltijd is 1 uur, zowel voor enkel- als dubbelspel.
 3. Een klok zetten zonder een pasje eronder te hangen is niet toegestaan
 4. De tijd waarop U de klok instelt, is Uw aanvangstijd. Uw pasje hangt U onder de klok (bij dubbelspel 4 pasjes)
 5. U mag tussentijds de tijd niet verzetten.
 6. Het is ook niet toegestaan, na 1 uur gespeeld te hebben, de klok opnieuw in te zetten. Als niemand Uw baan opeist kunt U natuurlijk doorspelen. Zodra er alsnog spelers komen, moet U de baan verlaten.
 7. Vergeet niet na het tennissen Uw pasje weer mee te nemen.
 8. Als alle banen bezet zijn, reserveert U een baan door Uw pasje er onder te hangen.
 9. U kunt een baan pas opeisen als U met minimaal 2 personen aanwezig bent. Als Uw partner er nog niet is, moet U de baan aan andere wachtenden afstaan, die wel met voldoende mensen zijn.
 10. Er kan in de zomermaanden ook gebruik worden gemaakt van de tennisbanen (binnen en buiten) bij tenniscentrum De Leeuwerik. Afhangen is hetzelfde als op ons eigen park. Deze banen zijn dagelijks te gebruiken van 09.00 tot 23.00 uur. Als U binnen gaat spelen, denkt U er dan ook aan het juiste schoeisel mee te nemen.